Kategori Stoffbibliotek

Laktulose (Cephalic, Kristalose) for hunder og katter
Stoffbibliotek

Laktulose (Cephalic, Kristalose) for hunder og katter

Oversikt over laktulose for hjørnetenner og felines laktulose, også kjent som Chronulac®, Cephulac®, Constilac® eller Kristalose®, er en spesiell type avføringsmiddel som brukes til å behandle forstoppelse og for å hjelpe til med å håndtere en lidelse som kalles leverencefalopati hos hunder og katter. Laktulose er en sukkerløsning, et disakkarid, laget av to separate sukkerarter.

Les Mer

Stoffbibliotek

Efudex® (Fluorouracil) Toksisitet hos hunder

Oversikt over Canine Efudex® (Fluorouracil) Giftighet Kan hudkrem virkelig være giftig for hunder? Efudex® (5-flouorouuracil eller 5-FU), er et vanlig reseptbelagt medisin for mennesker som brukes til å behandle aktiniske keratoser (også kjent som solcellekeratoser) og overfladisk basalcellekarsinom. Det er klassifisert som et antikreft eller anti-neoplastisk medikament.
Les Mer
Stoffbibliotek

Laktulose (Cephalic, Kristalose) for hunder og katter

Oversikt over laktulose for hjørnetenner og felines laktulose, også kjent som Chronulac®, Cephulac®, Constilac® eller Kristalose®, er en spesiell type avføringsmiddel som brukes til å behandle forstoppelse og for å hjelpe til med å håndtere en lidelse som kalles leverencefalopati hos hunder og katter. Laktulose er en sukkerløsning, et disakkarid, laget av to separate sukkerarter.
Les Mer
Stoffbibliotek

Psyllium (Metamucil®) for hunder og katter

Oversikt over Psyllium (Metamucil®) for hjørnetenner og Felines Psyllium er et bulkdannende avføringsmiddel, ofte kjent under merkenavnet Metamucil®, så vel som mange andre genetiske navn, brukt til å behandle sandkolikk hos hester, rikholdig vannig diaré hos katter og hunder. , og andre gastrointestinale forstyrrelser. Det er avledet fra de modne frø av Plantago-arter.
Les Mer
Stoffbibliotek

Pimobendan (Vetmedin®) for hunder og katter

Oversikt over Pimobendan for hjørnetenner og Felines Pimobendan, ofte kjent under merkenavnet Vetmedin®, er en fosfodiesterase III-hemmer med kalsiumsensibiliserende egenskaper. Det har vist seg å forbedre overlevelsestider og livskvalitet (senket synkope, dyspné, treningsintoleranse og ascites) hos hunder og katter som lider av hjertesvikt (CHF).
Les Mer
Stoffbibliotek

Docusate (Colace®) for hunder og katter

Oversikt over Docusate Sodium (Colace®) for hjørnetenner og Felines Docusate-natrium er ofte kjent som Colace® og brukes som et avføringsmiddel for å behandle forstoppelse for hunder og katter. Docusate-natrium er ofte kortsluttet og bare kalt "Docusate". Dokusatnatrium tilhører klassen medikamenter kjent som stimulerende avføringsmidler.
Les Mer
Stoffbibliotek

Clonidine (Catpress) for hunder og katter

Oversikt over Clonidine (Catpress) for hjørnetenner og Felines Clonidine, ofte kjent som Catpress® eller Duraclon®, tilhører en klasse medikamenter kjent som sentrale alfa 2 adrenerge agonister og ligner xylazin. Det er et beroligende middel som også kan gi smertelindring samt muskelavslapping til hunder. Det brukes også til å behandle inflammatorisk tarmsykdom hos hunder og katter og atferdsforstyrrelser hos hunder.
Les Mer
Stoffbibliotek

Trazodone (Oleptro®, Desyrel®) for hunder og katter

Bruk av Trazodone på hjørnetenner og Felines Trazodone HCl, også kjent som Trazodone og av merkenavnene til Oleptro®, Desyrel®, brukes til hunder og katter med atferdsvansker eller forskjellige angstrelaterte problemer, inkludert frykt og angst relatert til veterinærbesøk og sykehusinnleggelse. Trazodone er kategorisert som en Serotonin 2a-antagonist / gjenopptakshemming (SARI).
Les Mer
Stoffbibliotek

Kalsiumkarbonat til hunder og katter

Oversikt over kalsiumkarbonat for hjørnetenner og feliner Kalsiumkarbonat, også kjent som Tums®, er et oralt kalsiumsalt som brukes til å behandle kjæledyr med lave kalsiumnivåer (hypokalsemi), som en syrenøytraliserende middel og / eller som et fosfatbindemiddel hos hunder og katter. . Kalsiumkarbonat kan også brukes som et oralt antacida og for tilstander som spiserør og / eller magesår.
Les Mer
Stoffbibliotek

Polyetylenglykol 3350 (MiraLAX®) for hunder og katter

Oversikt over polyetylenglykol 3350 (MiraLAX®) for hjørnetenner og feliner Polyetylenglykol 3350, ofte kjent som MiraLAX®, i tillegg til mange andre handelsnavn (se nedenfor), brukes som et avføringsmiddel for å behandle forstoppelse for hunder og katter. Det brukes også til å tømme tarmene før diagnostiske prosedyrer.
Les Mer
Stoffbibliotek

Pantoprazol (Protonix®, Pantoloc®) for hunder og katter

Oversikt over bruk av Pantoprazole hos hunder og katter Pantoprazol, også kjent under merkenavnene Protonix® og Pantoloc®, brukes til å forebygge og behandle magesår og magesyrelelaterte sykdommer hos hunder og katter. Det har blitt brukt med humanmedisin i mange år og vokser i popularitet for bruk hos hunder og katter.
Les Mer
Stoffbibliotek

Cytopoint (Lokivetmab eller CADI) for Dogs

Oversikt over Cytopoint for Dogs Cytopoint®, også kjent med navnene Lokivetmab og Canine Atopic Dermatitis Immunotherapeutic (ofte forkortet CADI), er en monoklonal antistoffbehandling som målretter og deaktiverer hunde-IL-31. Canine IL-31 er et cytokin som er involvert i å sende kløesignalet til hjernen.
Les Mer
Stoffbibliotek

Revolution® PLUS (Selamectin and Sarolaner Topical Solution) for katter

Oversikt over Revolution® PLUS for Cats Revolution® PLUS, er et stoff som ble utgitt i 2021 som er en kombinasjon av to medikamenter, Selamectin og Sarolaner. Selamectin, er ingrediensen i den tradisjonelt brukte Revolution® hos hunder og katter. Selamectin er et semisyntetisk antiparasittmiddel av avermectin som hovedsakelig brukes til å drepe voksne lopper på katter.
Les Mer